Resurser

Starthålsteknik

starthålsteknik

Med Starthålstekniken kan vi göra spikraka hål 0,5 – 6 mm även i härdat material.

Gnistning

gnistteknik

Med gnistteknik kan vi åstadkomma nästan vilken form som helst på ett arbetsstycke. Med oslagbar precision i alla detaljer.

Fräsning

fräs

Med fräsning gör vi både traditionella fräsjobb och producerar arbetsstycken för vidare behandling med t.ex. trådgnist eller starthål.

Blästring

blästring

Med mikroblästring bearbetar vi ytan för att få den ännu finare. Kan ha avgörande betydelse för t.ex. prestandan hos ett plastverktyg.

Precisionsskärning med vatten

vattenskärning

Med precisionsvattenskärning kan vi snabbt och med hög precision (ned till 0,02 mm) göra avancerade skärningar i nästan alla material i tjocklek upp till 50 mm.