Enstyck eller serie

En stor del av vår produktion utgörs av verktyg för exempelvis plast- och plåtindustrin. Men vi gör också serieproduktionsjobb, där vi kan göra hela produkten eller något moment enklare, snabbare eller billigare.

enstyck