”Omöjliga former”

Med trådgnisttekniken kan vi få fram nästan omöjliga former – se filmen, där stycket helt byter skepnad från den ena sidan till den andra. Konkörning kan vi göra upp till 30°.

former-3