Korta ledtider

Då behovet av efterbearbetning oftast elimineras blir också ledtiderna kortare än vid konventionell bearbetning. Det är också förhållandevis enkelt att göra olika varianter och versioner, speciellt när det gäller framtagning av prototyper.

variationer