Vattenskärning

I vår maskin snackar vi om precision värd namnet: 0,02 mm i material med i tjocklek upp till 50 mm. Jämför det med vanlig vattenskärning som har tolerans på endast cirka 0,1 mm.
Det ger helt nya möjligheter när det behövs hög precision. Dessutom kan avancerade former skäras med perfekt finish, vilket gör att det oftast inte behövs någon efterbearbetning alls.

Minimal materialpåverkan med vattenskärning

Fördelen med vattenskärning är att materialet inte behöver leda ström och att man inte får någon värmepåverkan på materialet. Vi kan skära i olika metaller och legeringar, plast, gummi, trä och kakel. Tekniken passar för såväl tillverkning av verktyg som produkttillverkning i mindre serier.

Minimal miljöpåverkan

Precisionsskärning med vatten sker med ett tryck av ca 4000 bar. Det fina snittet gör att minimalt med material går till spillo, vilket är värt att tänka på när man arbetar i exempelvis ädla metaller. Det bildas inte några ångor eller gaser. Materialet utsätts inte heller för termisk eller kemisk påverkan.

Korta ledtider

Då behovet av efterbearbetning oftast elimineras blir ledtiderna kortare än vid konventionell bearbetning. Det är också förhållandevis enkelt att göra olika varianter och versioner, speciellt när det gäller framtagning av prototyper.

Behöver du hjälp med precisionsvattenskärning?